Home | Info | Manual Pengguna

Home >

Selamat Datang Ke Sistem Pengajaran Sambilan Universiti Malaya
(Welcome to University Of Malaya Part-time Teaching System)

                                                      

 
Info
 

 IKLAN PENGAJARAN SAMBILAN TELAH DIBUKA UNTUK :

    JABATAN PENTADBIRAN DAN KEADILAN SOSIAL 2019/2020(1)
    JABATAN UKUR BANGUNAN 2018/2019(3)
    JABATAN PENGAJIAN ASIA TENGGARA 2019/2020(1)
    INSTITUT ANTARABANGSA POLISI AWAM DAN PENGURUSAN (INPUMA) 2019/2020(1)
    FAKULTI UNDANG-UNDANG 2019/2020(1)
    JABATAN PENGAJIAN PEMBANGUNAN 2019/2020(1)
    JABATAN PENGAJIAN ANTARABANGSA DAN STRATEGIK 2019/2020(1)
    PEJABAT DEKAN FAKULTI PERUBATAN 2018/2019(2)
    JABATAN PERGIGIAN RESTORATIF 2019/2020(1)
    JABATAN PENGURUSAN HARTA TANAH 2019/2020(1)
    JABATAN PERANCANGAN BANDAR & WILAYAH 2019/2020(1)
    JABATAN PENGAJIAN MEDIA DAN KOMUNIKASI 2019/2020(1)
    JABATAN BAHASA-BAHASA ASIA DAN EROPAH 2019/2020(1)
    PUSAT SUKAN DAN SAINS EKSESAIS 2019/2020(1)
    JABATAN PENGAJIAN ASIA TIMUR 2019/2020(1)

 

  HUBUNGI KAMI (CONTACT US)  

Universiti Malaya

Human Resource Division
University of Malaya
Tel No : +603-7967 3487 / 3371 / 3251
E-mail : ihrisadmin@um.edu.my

ATAU sekiranya ada pertanyaan mengenai masalah teknikal sistem sila hubungi:
(OR if you have any enquiries or technical problems regarding the system, please contact:)

Pusat Teknologi Maklumat
University of Malaya
Tel No : +603 7967 4130 / 7146

Sila hubungi kami di waktu pejabat sahaja:
(Please contact us during office hours only:)
Isnin-Khamis : 8.30am - 1.00pm & 2.00pm - 5.30pm
(Monday-Thursday: 8.30am-1.00pm & 2.00pm-5.30pm)
Jumaat : 8.30am - 12.00pm & 2.45pm - 5.30pm
(Friday:8.30am - 12.00pm & 2.45pm-5.30pm)
(Malaysian Time, GMT +8.00)
 
Copyright 2007-2009 University of Malaya.