Home | Info | Manual Pengguna
 

Home >

Selamat Datang Ke Sistem Pengajaran Sambilan Universiti Malaya
(Welcome to University Of Malaya Part-time Teaching System)

                                                      

 
Info
 

 IKLAN PENGAJARAN SAMBILAN TELAH DIBUKA UNTUK :

    JABATAN PENGAJIAN SAINS DAN TEKNOLOGI 2017/2018(1)
    PUSAT SUKAN 2017/2018(1)
    INSTITUT SAINS MATEMATIK 2017/2018(1)
    JABATAN BAHASA-BAHASA MALAYSIA DAN LINGUISTIK TERAPAN 2017/2018(1)
    JABATAN DRAMA 2017/2018(1)
    JABATAN ASAS PENDIDIKAN & KEMANUSIAAN 2017/2018(1)
    JABATAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN & KAUNSELING 2017/2018(1)
    JABATAN UKUR BAHAN 2017/2018(1)
    JABATAN PERANCANGAN BANDAR & WILAYAH 2017/2018(1)
    JABATAN TARI 2017/2018(1)
    JABATAN FARMASI 2017/2018(1)
    JABATAN MUZIK 2017/2018(1)
    PEJABAT DEKAN FAKULTI KEJURUTERAAN 2017/2018(1)
    JABATAN SENIBINA 2017/2018(1)
    JABATAN PENDIDIKAN MATEMATIK & SAINS 2017/2018(1)

 

  HUBUNGI KAMI (CONTACT US)  

Universiti Malaya

Human Resource Division
University of Malaya
Tel No : +603-7967 7053 / 3236
E-mail : ihrisadmin@um.edu.my

ATAU sekiranya ada pertanyaan mengenai masalah teknikal sistem sila hubungi:
(OR if you have any enquiries or technical problems regarding the system, please contact:)

Pusat Teknologi Maklumat
University of Malaya
Tel No : +603 2246 3272 / 3270

Sila hubungi kami di waktu pejabat sahaja:
(Please contact us during office hours only:)
Isnin-Khamis : 8.30am - 1.00pm & 2.00pm - 5.30pm
(Monday-Thursday: 8.30am-1.00pm & 2.00pm-5.30pm)
Jumaat : 8.30am - 12.00pm & 2.45pm - 5.30pm
(Friday:8.30am - 12.00pm & 2.45pm-5.30pm)
(Malaysian Time, GMT +8.00)
 
Copyright 2007-2009 University of Malaya.