Home | Info | Manual Pengguna

Home >

Selamat Datang Ke Sistem Pengajaran Sambilan Universiti Malaya
(Welcome to University Of Malaya Part-time Teaching System)

                                                      

 
Info
 

 IKLAN PENGAJARAN SAMBILAN TELAH DIBUKA UNTUK :

    JABATAN DASAR DAN STRATEGI PERNIAGAAN 2019/2020(3)
    JABATAN PENGURUSAN HARTA TANAH 2019/2020(2)
    BAHAGIAN BIOLOGI 2020/2021(1)
    JABATAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN & KAUNSELING 2019/2020(2)
    JABATAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN & KAUNSELING 2019/2020(1)

 

  HUBUNGI KAMI (CONTACT US)  

Universiti Malaya

Human Resource Division
University of Malaya
Tel No : +603-7967 3487 / 3371 / 3251
E-mail : ihrisadmin@um.edu.my

ATAU sekiranya ada pertanyaan mengenai masalah teknikal sistem sila hubungi:
(OR if you have any enquiries or technical problems regarding the system, please contact:)

Pusat Teknologi Maklumat
University of Malaya
Tel No : +603 7967 4130 / 7146

Sila hubungi kami di waktu pejabat sahaja:
(Please contact us during office hours only:)
Isnin-Khamis : 8.30am - 1.00pm & 2.00pm - 5.30pm
(Monday-Thursday: 8.30am-1.00pm & 2.00pm-5.30pm)
Jumaat : 8.30am - 12.00pm & 2.45pm - 5.30pm
(Friday:8.30am - 12.00pm & 2.45pm-5.30pm)
(Malaysian Time, GMT +8.00)
 
Copyright 2007-2009 University of Malaya.